Khô nai 2
Đăng ngày 29-10-2012 Lúc 03:04'- 4521 Lượt xem
Giá : 40 000 VND / 1 00 gam
- Nguồn thịt Nai được Chi Cục thú Y theo dõi và tiêm phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Khô nay được sấy và bảo quản tốt, đóng gói hút chân không.