Khô nai 1
Đăng ngày 29-10-2012 Lúc 02:56'- 4740 Lượt xem
Giá : 60 000 VND / 1 00 gam
- Nguồn thịt Nai được Chi Cục thú Y theo dõi và tiêm phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Khô nay được sấy và bảo quản tốt, đóng gói hút chân không.